Trang thông tin lớp Tài chính Ngân hàng K07B
 
Nhật ký - của riêng Hava thôi...
Bởi vậy, không hề có giới hạn nào cho những lời được viết ra của Hava trong phần này. Nôm na cho dễ hiểu là viết vô cùng lung tung + linh tinh, thậm chí là... tối nghĩa.

Riêng cho phần này:
Thích thì viết có dấu, không thích thì viết không dấu cũng chả sao!

Bù lại:
Thích thì mình xóa comment, hết hứng là khôi phục. Thích là khóa luôn comment.

Comments are closed.

    Thích thì viết có dấu, không thích thì viết không dấu cũng chả sao!